homeopathiedenbosch Slootheer, Klassiek Homeopaat

 

         Praktijk voor
         klassieke homeopathie
 
         Nicole Slootheer
         Catharinadal 11
         5235 BJ Den Bosch

Praktijk voor klassieke homeopathie

 

Nicole Slootheer
Catharinadal 11
5235 BJ Den Bosch (maaspoort)
Telefoon: 073-6424334

 

Lid Ned. Vereniging van klassiek homeopaten (NVKH, registratienummer 07-0533)

Koepelorganisatie RBCZ Licentienummer 170414R

AGB code Praktijk 90001242

AGB code Therapeut 90022856

Kvk nummer 51348853 

Bank NL74INGB0006467327 

 

Te!efonisch spreekuur
Maandag tot en met donderdag van 12.30 - 13.00 uur. 

Tijdens het telefonisch spreekuur kun je terecht voor informatie  over homeopathie en vragen over je behandeling. Op mijn antwoordapparaat kun je altijd een bericht inspreken. Je wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld. 

Je kunt mij niet bereiken via email. Als je vragen hebt of iets door wilt geven, dan graag bellen. 

 

Waarneming praktijk
Als de praktijk gesloten is, tijdens studiedagen,congressen of vakantie, hoor je op mijn antwoordapparaat wie mij waarneemt.

 

 

Bereikbaarheid van de praktijk.

Met de auto is de parktijk goed bereikbaar en vlak bij uitvalswegen. Gratis parkeren kan in de straat en in de buurt.

De praktijk is ook goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Vanaf station Den Bosch gaan meerdere buslijnen naar de Maaspoort waar de praktijk  is.

 

Bus 8 en bus 9 naar de Maaspoort. Uitstappen 1e halte maaspoortweg. Vandaar is het nog 5 minuten lopen naar de praktijk.

 

Bus 6 naar Rosmalen. Uitstappen 1e halte Burgemeester Godschalxstraat. Dan is het nog 2 minuten lopen naar de praktijk.  

 

 

Jouw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelend homeopaat, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst).

Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

·         zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens,

·         er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

 

Als jouw behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. 

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

·         Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.

·         Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

·         voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

·         Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.